Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

From the Blog

Βάσεις 2016 στρατιωτές σχολες, αστυνομία, πυροσβεστική

ONOMA ΣΧΟΛΗΣΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣΜΟΡΙΑ 2016ΜΟΡΙΑ 2015ΔΙΑΦΟΡΑ (ΜΟΡΙΑ)ΔΙΑΦΟΡΑ (%)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.16.65016.881-231-1,40%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.17.89618.206-310-1,70%
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.16.38816.1692191,40%
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)17.929
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.85210.3144.53844,00%
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.16.689
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.19.08818.994940,50%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.18.82718.5512761,50%
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.18.99218.7352571,40%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.18.32618.983-657-3,50%
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.19.14618.7214252,30%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.18.91318.6322811,50%
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.19.04319.223-180-0,90%
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.16.09516.064310,20%
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.17.64217.3552871,70%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.18.35517.6816743,80%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.17.78617.1895973,50%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.18.62518.904-279-1,50%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.79015.426-636-4,10%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.14.53214.817-285-1,90%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.15.67815.5761020,70%
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.17.66217.3892731,60%
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.17.83817.6851530,90%
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.17.59618.345-749-4,10%
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ.16.34816.477