Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

From the Blog

Βασεις Εισαγωγης για Στρατιωτικες Σχολες 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2014 2015Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ19.18718.983-204
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ19.33018.994-336
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ19.14418.735-409
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ19.12119.223102
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ18.90818.721

-187

ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ18.98718.632-355
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ19.050

18.551

-499
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ17.87517.189

-686

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)19.22518.904-321
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ)18.25617.681-575
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ16.89016.064-826
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ18.53617.355-1.181
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)18.51218.345-167
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ18.14317.389-754
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ18.42517.685-740
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)17.15216.477-675
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ15.67414.817-857
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ16.45515.576-879
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν)16.05415.426-628