ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ 2013

βάσεις τεφαα 2013

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 15.235
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 14.044
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 14.998
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 14.737
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13.859
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 12.398
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 13.682
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 13.398
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13.515
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 11.795
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 13.423
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 13.140
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 15.744
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 14.436
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 15.382
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 14.983
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 12.886
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 11.910
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 12.755
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ (Βδ) 12.633
Δημοσιεύτηκε στο Βάσεις Εισαγωγής Σχολών, Βάσεις ΤΕΦΑΑ
sticker1
Βρείτε μας στο Facebook