Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

From the Blog

Οδηγίες για τους υποψηφίους Σ.Σ.Α.Σ.

1.Στους συνημμένους πίνακες, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν δεκτά στη Στρ. Σχολή Αξκών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
2. Στην προτελευταία στήλη των καταστάσεων αναγράφεται η ομάδα βάσει της οποίας θα προσκληθεί ο-η υποψήφιος-α και στην τελευταία στήλη αναγράφεται η ημερομηνία που καλείται αυτός να παρουσιασθεί στη Σχολή μας για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Ώρα παρουσίασης των υποψηφίων στο χώρο εξετάσεων η 07:00 καθημερινά.
3. Οι υποψήφιοι θα φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και την ταυτότητα υποψηφίου των Πανελλήνιων εξετάσεων.
4. Οι υποψήφιοι-ες από την ημέρα παρουσιάσεως τους και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ακολουθούν το παρακάτω πρόγραμμα :
α)      1η Ημέρα: ΤΠ (Τέστ προσωπικότητας – Γραπτή δοκιμασία ψυχομετρικών) στους χώρους της Σχολής
β)      2η Ημέρα: ΣΥΝ (Συνέντευξη – Προφορική δοκιμασία ψυχομετρικών) στους χώρους της Σχολής
γ)      3η Ημέρα: ΕΕ (Εργαστηριακές εξετάσεις) στο 424 ΓΣΝΕ
δ)      4η Ημέρα: ΚΙ/ΑΣΥΕ (Κλινικοί Ιατροί-Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή) στο 424 ΓΣΝΕ
ε)   5η Ημέρα: ΑΘΛ (Αθλητικά) ΚΟΛ (κολύμβηση) στο Καυταντζόγλειο Στάδιο και στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
5. Όσοι υποψήφιοι-ες έχουν δηλώσει (σαν δεύτερη ή τρίτη κλπ. προτίμηση) ΣΙ/ Ιπτάμενοι μετά το πέρας των Π.Κ.Ε. της ΣΣΑΣ θα μεταβούν στην αντίστοιχη Σχολή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως(ΔΑΕ) στην 128 ΣΕΤΤΗ στο Καβούρι Αττικής για ειδικές εξετάσεις από 28/6/2011 έως 30/6/2011, όπως φαίνονται αναλυτικά στο πρόγραμμα των ΠΚΕ (εφόσον όμως κριθούν κατάλληλοι από τη ΣΣΑΣ στις αθλητικές – ψυχομετρικές – υγειονομικές εξετάσεις και στην κολύμβηση. Στην κολύμβηση θα εξετάζονται όσοι έχουν δηλώσει σαν δεύτερη ή τρίτη κλπ. κατά προτίμηση σχολές του ναυτικού (ΣΝΔ/ΜΑΧ, ΣΝΔ/ΜΗΧ, ΣΜΥΝ) και ΣΙ/Ιπτάμενοι και έχουν κριθεί κατάλληλοι στις αθλητικές δοκιμασίες.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η
ΟΣΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΗ Η’ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΗΝ ΣΙ/Ι (ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ / ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ)

ΚΑΙ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ                   ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΘΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: (ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ) ΣΤΗΝ 128 ΣΕΤΤΗ               (Καβούρι Αττικής Λητούς και Ακτής 1)

  • Ø   ΟΜΑΔΕΣ: 717-742-718-743    ΤΡΙΤΗ 28/6/2011 ΩΡΑ 07:00 π.μ.
  • Ø   ΟΜΑΔΕΣ: 719-744                    ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2011 ΩΡΑ 07:00 π.μ.
  • Ø   ΟΜΑΔΕΣ: 720-745                    ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2011 ΩΡΑ 07:00 π.μ.


(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ)
(Θα έχουν μαζί τους αστυν. Ταυτότητα, ταυτότητα υποψηφίου ΥΠΕΠΘ, μολύβι, μπλέ ή μαύρο στυλό και γομολάστιχα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η

ΟΣΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΗ Η’ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΗΝ ΣΙ/Ι (ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ / ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ) ή ΣΝΔ ή  ΣΜΥΝ
ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:
ΜΑΓΙΩ-ΠΕΤΣΕΤΑ-ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ-ΣΚΟΥΦΑΚΙ