Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Προετοιμασία για τα ψυχοτεχνικά τεστ

Προσφέρουμε σε κάθε υποψήφιο την δυνατότητα προετοιμασίας για τα ψυχοτεχνικά τεστ σε συνεργασία με το φροντιστήριο Πρώτο.