Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

From the Blog

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΑΣΣ 2013

ΣΑΣΣ

Δείτε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών Σωμάτων εδώ