Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Στρατιωτικές Σχολές

Οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών δίνουν Εξετάσεις για την πρώτη σχολή προτίμησης που έχουν δηλώσει. Ποίο συγκεκριμένα : ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και εφόσον κριθούν ικανοί συνεχίζουν με τις αθλητικές δοκιμασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ένας υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις αυτές είναι να έχει συμπληρώσει τη σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται κάθε χρόνο.

Εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές

Οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων γίνονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά) ή σε ιδιώτη ιατρό της χώρας με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασης τους στις προκαταρτικές εξετάσεις.

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις γίνονται από την προβλεπόμενη Επιτροπή Αρμόδιων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ) και σε προφορικη δοκιμασια (ατομική-ομαδική) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και της καταλληλότητας τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι αθλητικές δοκιμασίες, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετασεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), γινονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια διαφέρουν και δεν είναι ίδια για όλες τις σχολές και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στους πινακές μας.

Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σε όλους τους τομείς, ωστέ να μπορέσουμε από κοινού να πετύχουμε τον στόχο μας.