Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Βάσεις Εισαγωγής Σχολών

Βασεις εισαγωγης για σχολες αστυνομιας 2015

Σχολές Αξιωματικών   2015 2014 Διαφορά Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18.206 18.319 -113 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας – Πολύτεκνοι 10% 18.097 18.133 -36 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας – Τρίτεκνοι 4% 18.145 18.310 -165 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 16.881 16.721 160 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) – Πολύτεκνοι 10% 16.271 15.258[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Βασεις Εισαγωγης για Στρατιωτικες Σχολες 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  2014  2015 Διαφορά ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.187 18.983 -204 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.330 18.994 -336 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 19.144 18.735 -409 ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.121 19.223 102 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.908 18.721 -187 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.987 18.632 -355 ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 19.050 18.551 -499 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.875 17.189 -686 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2013

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.105 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 14.877 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.608 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.176 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.819 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2013

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.909 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 16.325 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.848 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 14.176 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ 2013

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 15.235 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 14.044 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 14.998 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012

  ONOMA ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18441 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤ 10% 18019 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18389 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 15876 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% 14410 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 15583 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16925 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΠΟΛΥΤ 10% 16160 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16187

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2012

  ΌΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ 16150 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15229 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 2597 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ 17771 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17175 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 12144 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17188 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 15950 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 8737 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) 19065 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α)[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »