Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Bάσεις Σχολών Αστυνομίας

Βασεις εισαγωγης για σχολες αστυνομιας 2015

Σχολές Αξιωματικών   2015 2014 Διαφορά Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18.206 18.319 -113 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας – Πολύτεκνοι 10% 18.097 18.133 -36 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας – Τρίτεκνοι 4% 18.145 18.310 -165 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 16.881 16.721 160 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) – Πολύτεκνοι 10% 16.271 15.258[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2013

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.909 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 16.325 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.848 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 14.176 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012

  ONOMA ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18441 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤ 10% 18019 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18389 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 15876 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10% 14410 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 15583 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16925 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΠΟΛΥΤ 10% 16160 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16187

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »