Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Βάσεις ΤΕΦΑΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ 2013

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 15.235 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ HM (Βδ) 14.044 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ (Βδ) 14.998 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ 2012

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14548 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 12657 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 14177 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. 14368 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 5651 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) 13586[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Βάσεις TEΦΑΑ 2011

  ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14545 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 13846 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 12488 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ 14292 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) 13826 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »