Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

From the Blog

Αστυνομικές Σχολές Εκτός Μηχανογραφικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με την σχετική  εγκύκλιο  οι Αστυνομικές Σχολές (μόνο για πολίτες)  θα αφαιρεθούν από το Μηχανογραφικό Δελτίο του 2013.

  1. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι για την Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας (μόνο για αστυνομικούς) οι ήδη υπηρετούντες αστυνομικοί θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης για το αν η σχολή θα δεχθεί υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.
  2. Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (μόνο για πυροσβέστες) θα δεχθεί υποψηφίους (ήδη υπηρετούντες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.