Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

TEST ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

TEST ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για να ελέγχουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υποψήφιος καθώς και την πρόοδο που έχει σημειώσει.