Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Βασεις εισαγωγης για σχολες αστυνομιας 2015

Σχολές Αξιωματικών   2015 2014 Διαφορά Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18.206 18.319 -113 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας – Πολύτεκνοι 10% 18.097 18.133 -36 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας – Τρίτεκνοι 4% 18.145 18.310 -165 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) 16.881 16.721 160 Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) – Πολύτεκνοι 10% 16.271 15.258[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »