Αθλητική Προετοιμασία Υποψηφίων

Προϋποθέσεις εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Η εισαγωγή κάποιου υποψηφίου στις στρατιωτικές σχολές εξαρτάται από μία κύρια βασική διάκριση. Υπάρχουν σχολές την εισαγωγή στις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι υποψήφιοι, και σχολές τις οποίες διεκδικούν μόνο όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων. Στο μηχανογραφικό δελτίο οι πρώτες σχολές[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »